top of page
Kaupang app-ikon

Vårt første app-prosjekt. Kaupang ble lansert i samarbeid med omlag 100 brukthandler i Norge for å gjøre det enklere å kjøpe og selge brukte ting i nærheten av seg selv.

Appen fikk omlag 25 000 brukere, men er i dag tatt ned fra App Store grunnet tilspisset konkurransebilde.

bottom of page